den 18 december 2015

Asplunds Bygg ISO-certifierade

Asplunds har nu genomgått ett omfattande utvecklingsarbete av vårat verksamhetssystem och är nu ISO-certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Arbetet med att utveckla och anpassa Asplunds befintliga verksamhetssystem påbörjades under 2014. Nu har en första milstolpe nåtts då våra system blivit certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan. Arbetet övergår nu i en förvaltnings- och löpande förbättringsprocess.

Vi är nu kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 samt miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Syftet med att certifiera oss är bl.a att ytterligare effektivisera våra arbetssätt och att säkerställa ett systematiskt förbättringsarbete. Vi vill även förmedla en tydlighet gentemot våra beställare att vi följer gällande lagar och krav och att vi ständigt bedriver ett utvecklingsarbete av verksamheten.

För mer information angående vårat kvalite- och miljöarbete, kontakta gärna Susanne Nordström KMA/Entreprenadingenjör.