den 23 januari 2015

Asplunds Bygg ISO-certifieras

Asplunds Byggs arbete mot en ISO-certifiering

Kvalitet och miljö är centrala begrepp inom vår verksamhet. För att stämma av och utveckla vårt verksamhetssystem har vi under 2014 påbörjat ett arbete mot en ISO-certifiering avseende kvalitet och miljö. Nu är arbetet i full gång och vi är många på företaget som aktivt deltar i projektet.

Syftet med att certifiera oss är att skapa ett effektivt arbetssätt och att säkerställa ett systematiskt förbättringsarbete. Vi vill även förmedla en tydlighet gentemot våra beställare att vi följer gällande lagar och krav och att vi ständigt bedriver ett utvecklingsarbete av verksamheten.

Vår målsättning är att bli kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001 under 2015.

För mer information, kontakta Susanne Nordström KMA/entreprenadingenjör