den 9 december 2015

Asplunds bygger 150 lgh i Skövde

Asplunds Bygg har tecknat avtal avseende nybyggnadsprojekt Ekedal södra.

Ekedal södra är ett bostadsprojekt som omfattar 150 lägenheter fördelat på tre huskroppar.
Byggherre är Skövdebostäder och byggstart planeras ske under våren 2016.