den 5 december 2016

Asplunds bygger villor i Skövde

Asplunds Bygg i Mellansverige AB fortsätter nu succén med egenutvecklade villor i Skövde. Nu byggstartar vi 21 villor i egen regi.

Projektet ligger i området Trädgårdsstaden etapp 2 och alla villor är sålda innan produktionsstart.

Byggstart beräknas i december 2016 med färdigställande under hösten 2017.