den 23 april 2015

Asplunds flyttar kontor till Skövde

Asplunds Bygg AB vässar sin verksamhet vilket innebär att vi slår samman våra kontor i Skaraborg.

Vi flyttar till toppmoderna lokaler i Skövde på Varnhemsgatan. Denna omorganisation har funnits med i vår planering en längre tid. Som en del av vårt pågående certifieringsarbete i kvalitet och miljö genomförs en genomlysning av hela koncernens verksamhetssystem och då blir vår sammanslagning en naturlig del av företagets effektivisering. Vi räknar med att på detta sätt och med ännu större kraft ta oss an fler och större entreprenader genom att samordna vår administration, produktion och kalkylkapacitet samt våra övriga resurser på ett ännu bättre sätt.
Produktionspersonalen som är placerad i Falköping kommer att finnas kvar och liksom tidigare utgå från vårt lager på Mossvägen.
Det blir samma kontaktpersoner, handläggare med samma telefonnummer som fortsätter att jobba på Falköpingsmarknaden. Ny besöksadress blir Varnhemsgatan 18, 541 31 Skövde fr.o.m 4 maj 2015.