den 15 januari 2015

Asplunds renoverar i Kumla

Om- och tillbyggnad på Stationsgatan i Kumla

Asplunds har fått i uppdrag av Kumla Fastigheter att utföra om- och tillbyggnad i kvarteret Svanen.

Uppdraget omfattar totalrenovering av lägenheter samt en lokal. Byggnaden får efter ombyggnaden en förbättrad tillgänglighet via en ny hiss. Inom kvarteret uppförs även nya komplementbyggnader samt en mindre tillbyggnad vid husets entré.

Beräknad byggstart är i februari 2015.

Före ombyggnad

Efter ombyggnad