den 12 april 2017

Kv Mekanikern i Örebro

Asplunds har påbörjat ett nytt projekt i centrala Örebro.
Projektet omfattar ombyggnad och nybyggnad av bostäder och lokaler.

Med sitt centrala läge och närhet till stadens utbud förväntas slutprodukten bli mycket attraktiv för såväl boende som lokalhyresgäster.

Markarbeten för garage och grund har påbörjats under våren.

Ombyggnaden avser en ca 100 år gammal byggnad som kommer att bli 10 st nya lägenheter samt 2 st lokaler i bottenvåning. Byggnaden kommer att restaureras varsamt och exteriört kommer fasaden delvis att återställas till sitt ursprungliga utseende.

Nybyggnaden avser garage, lokal i markplan samt 51 st lägenheter fördelat på två huskroppar.

Projektet är en totalentreprenad och beställare är Örebrobostäder.