den 15 augusti 2016

Ny- och ombyggnad i kv Karmen

Ny- och ombyggnad i kvarteret Karmen, Hovstavägen/Tunnelgatan i Örebro

I kvarteret Karmen har vi under våren färdigställt om- och tillbyggnad av tre punkthus åt Örebrobostäder.

Det nya projektet består av både ombyggnad och en nybyggnadsdel. Ombyggnaden omfattar 80 lägenheter i befintlig byggnad samt en nybyggnad med 54 lägenheter.

Arbetena påbörjas under augusti 2016.