den 6 november 2018

Ny gymnasieskola i Örebro

Asplunds Bygg i Örebro har under hösten byggstartat ett nytt projekt i centrala Örebro i kv Lagerhuset. Projektet omfattar en yta om ca 7200 m² som i huvudsak kommer att innehålla skollokaler för en gymnasieskola samt ett garage i källarplan.

Projektet har inletts med rivnings- och saneringsarbeten. Därefter påbörjas en nybyggnad och även en ombyggnad i befintliga lokaler. De nya funktionella och moderna lokalerna beräknas färdigställas till sommaren 2020 för att kunna ta emot nya elever inför höstterminen.