den 13 juli 2016

Ny hallbyggnad i Jönköping

Vi har fått i uppdrag av Dicks åkeri att bygga verkstad, tvätthall och kontor.

Projektet innefattar en hallbyggnad med bottenplan på 900 m² samt ytterligare 200 m² på plan 2. Projektet beräknas vara färdigställt våren 2017.