den 25 februari 2016

Ny lastvagnsverkstad i Örebro

Asplunds bygger en lastvagnsverkstad åt Rejmes.

Nybyggnaden innebär en ny etablering för Rejmes i Örebro, strategiskt placerad intill E18/E20 vid Berglunda industriområde.

Asplunds Bygg har fått beställning på nybyggnad- och markarbeten vid uppförandet av en lastvagnsverkstad i Örebro. Byggnaden innehåller verkstad, kontor samt personalutrymmen.

Uppdraget är en delad entreprenad och omfattar en total byggnadsyta på ca 3600 m².
Projektet påbörjades i februari och beräknas färdigställt under våren 2017.