den 27 april 2016

Ny VD i Asplunds Bygg i Falköping

Asplunds Bygg genomför ledningsförändringar i Skaraborg.

Som ett led i Asplundsgruppens utvecklings- och strategiarbete kommer Viktor Hresan att efter 16 år överlämna stafettpinnen  till Leif Forsell som tillträder som ny VD i Asplunds Bygg i Falköping AB.

Leif Forsell har tidigare ansvarat för entreprenadverksamheten i norra Skaraborg. Viktor Hresan övergår till arbete i företagets projektorganisation.
Asplunds styr sedan ett år tillbaka all sin entreprenadverksamhet i ”Skaraborg” från kontoret i Skövde. Skövde blir bolagets nya säte. Dotterbolaget bedriver även byggverksamhet i Jönköping.