den 13 juni 2018

Ny VD tillträder i Örebro

Asplunds Bygg genomför ledningsförändringar i Örebro.

Med start i augusti tillträder en ny VD för verksamheten i Örebro.
Nuvarande VD Gunnar Johansson går i pension efter att i elva år med gott resultat styrt verksamheten i Örebro.

Ny VD blir Mats Eriksson, som senast varit verksam som distriktschef inom Skanska Sverige. Mats kommer att fortsätta utveckla byggverksamheten inom Asplunds Bygg för att även framgent vara en konkurrenskraftig, pålitlig och engagerad byggaktör på marknaden.