den 21 mars 2017

Nya bostäder i Skara

Asplunds bygger nya bostäder i Skara kommun.

Asplunds Bygg har fått förtroendet att uppföra 18 nya bostadslägenheter i Skara.
Entreprenaden är en generalentreprenad, med det kommunala bostadsbolaget Centrumbostäder som beställare.