den 11 december 2015

Nybyggnad 46 lgh i Karlsborg

Nyproduktion av hyreslägenheter Karlsborg.

Asplunds har tecknat avtal om att uppföra 46 lägenheter i Karlsborg.
Projektet omfattar 2 st huskroppar. De två huskropparna förbinds i markplan av ett LSS-boende med sex lägenheter.

Beställaren är Karlsborgsbostäder.
Byggstart sker i november 2015.