den 13 juni 2016

Nybyggnad av äldreboende i Tibro

Asplunds Bygg uppför ett nytt äldreboende i Tibro.

Projektet omfattar ett nytt äldreboende i Tibro i kvarteret Örnen.
Beställare är det allmännyttiga fastighetsbolaget Tibrobyggen.

Entreprenadformen är totalentreprenad, med en beräknad färdigställandetid vid årsskiftet 2017/2018.