den 24 november 2014

Nybyggnad av bostäder i Kumla

Kv. Hovslagaren och Kv. Urmakaren

Nyproduktion av 27 st lägenheter i Kv. Hovslagaren inkl. garage samt 32 st lägenheter i Kv. Urmakaren inkl. garage. BTA yta 3 595 m² samt 4 912 m².

Projekten angränsar till varandra på Götgatan i Kumla. Projekten är en totalentreprenad och beräknas vara färdigställt i november 2016.

Beställare är Kumla bostäder.