den 23 december 2014

Nybyggnad av bostäder i Örebro

Uppdraget omfattar nybyggnad av flerbostadshus i Kv Gurkmejan 2 på Ladugårdsängen i Örebro.

Nyproduktion av 103 st lägenheter i Kv Gurkmejan 2 med tillhörande komplementbyggnader. 
Av de 103 st lägenheterna är 35 st studentlägenheter med närhet till stadens universitet.

Projektet är en totalentreprenad och byggstart beräknas till våren 2015.
Beställare är Örebrobostäder.