den 6 juli 2015

Nybyggnad av förskola i Mullsjö

Nybyggnad av förskolan Skogsgläntan i Mullsjö

På uppdrag av Mullsjö kommun bygger Asplunds en ny förskola i Mullsjö. Förskolan består av fem avdelningar, tillagningskök, personalutrymme och gemensamma utrymmen.

I anslutning till förskolan anläggs en ny utemiljö med leksaker och fristående kallförråd för lekutrustning, parkering och angöring samt miljöstation till förskola och kök.

BTA ca 1 350 kvm. Antal byggmånader: 10. Projektet beräknas vara färdigställt i juni 2016.