den 19 juni 2017

Nybyggnad av HVB-hem i Falköping

Asplunds Bygg har fått äran att uppföra ett nytt HVB-hem i Falköping med 18 st lägenheter.

HVB-hemmet byggs på uppdrag av omsorgsföretaget Humana AB. Utöver lägenheterna innefattar projektet även gemensamhets- och personalutrymmen samt fristående komplementbyggnader.

Projektering har påbörjats under våren med planerad byggstart hösten 2017.
Färdigställande beräknas i december 2018.