den 5 juni 2015

Nybyggnad av lägenheter i Karlsborg

Nybyggnad av 44 lägenheter och ett LSS boende i Karlsborg

På uppdrag av Karlsborgsbostäder skall Asplunds bygga 2 stycken punkthus om 7 våningar vardera, totalt 44 lägenheter. LSS boende emellan punkthusen. Pålad grund och putsad fasad.

Projektet beräknas starta i augusti 2015 och vara klart i januari 2017.