den 21 november 2016

Nybyggnad av trygghetsbostäder

Asplunds i Jönköping har vunnit en markanvisningstävling, nybyggnad av trygghetsbostäder i Hisingstorp, Jönköping

Tekniska nämnden i Jönköping har utsett Asplunds trygghetsboende som vinnare bland de förslag som lämnats in avseende markanvisning på Hisingstorp et 4C.
Projektet har utvecklats tillsammans med Stig Axell på Atrio arkitekter.

Trygghetsboendet omfattar tre punkthus med totalt 81 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och komplementbyggnader. Lägenheterna i trygghetsboendet kommer att upplåtas med hyresrätt med en målgrupp på 70+.

Så snart den nya detaljplanen vinner laga kraft kommer produktionen att påbörjas.

Se även:
http://www.jp.se/article/bostaderna-byggs-nedanfor-hisingstorps-gard/