den 27 november 2014

Nybyggnad förskola, Hjo

Knäpplans förskola

Knäpplan förskola ligger i anslutning till den nya stadsdelen Knäpplan-Sigghusberg sydväst om Hjo. Byggnaden innehåller 6 avdelningar för sammanlagt 120 barn. Avdelningarna ligger samlade kring en entréhall och ett gemensamt torg. På så sätt kan alla avdelningar nås från en huvudentré även om samtliga avdelningar har en egen groventré. Avdelningarna är grupperade två och två med en gemensam lek gård och skärmtak. I anslutning till huvudentrén finns också kök och personalutrymmen. Fläktrum ligger i ett övre plan som nås via trappa vid entréhallen.

Tomtyta = ca 9 465 m²       BTA = ca 1 475 m² exkl. fläktrum och komplementbyggnader

Projektstart är november 2014 och beställare är Hjo kommun