den 7 mars 2016

Nybyggnad Hornborgasjön

Projektet omfattar nybyggnad av entrébyggnad, hörsal, café samt vissa rivningsarbeten i befintlig byggnad invid Hornborgasjön i Skara Kommun.

Byggnaden är inspirerad av äldre byggnadsteknik och har hämtat inspiration från en ladugårdslänga. Avsikten är att byggnaden skall harmoniera med omgivningen och väl smälta in i den känsliga miljön.

Entreprenadformen är generalentreprenad.
Byggstart sker under maj 2016 och byggnaderna beräknas tas i bruk februari 2017.