den 3 december 2015

Nybyggnad Tidanskolan i Skövde

Asplunds Bygg har tecknat avtal avseende ny- och ombyggnad av skolor i Skövde.

Nybyggnaden består av fyra nya förskoleavdelningar samt även en ombyggnad av en befintlig skola. Byggherre är Skövde Kommun. Byggstarten planeras till januari 2016.