den 17 februari 2020

Nybyggnation i Sjöåkra, Jönköping

Asplunds har fått i uppdrag att bygga 30 hyreslägenheter åt P&E Fastigheter i Jönköping.

Byggnaderna innehåller totalt 30 lägenheter och lägenhetstyperna är två till tre rum och kök.
På fastigheten uppförs även komplementbyggnader och parkeringsplatser för boende och besökare.

Projektet är en totalentreprenad och byggnaderna kommer att ligga alldeles intill Vättern i Bankeryd, Jönköpings kommun. Byggnaden kommer att uppföras med en traditionellt gjuten betongstomme, takkonstruktion av limträ och papp. Fasader utgörs av fibercement.

Byggstart beräknas ske i maj/juni 2020.