den 9 augusti 2017

Nyproduktion Demensboende

Asplunds byggstartar ett demensboende i Falköping med fyra avdelningar och totalt 80 boenderum. Projektet består av tre huskroppar.

Byggnaderna är i ett plan med undantag för en administrationsbyggnad i två plan.

Samtliga byggnader är sammanlänkade med förbindelsegångar.

Byggnaderna omfattar cirka 8600 m².


Målbeskrivning för projektet är:

• En särskild boendeform med boendeenheter och bostäder särskilt anpassade för personer med demenssjukdom där omfattande vård och omsorg kan ges dygnet runt.

• En personligt utformad, berikad och hemlik boendemiljö i egen bostad och i näraliggande gemensamma utrymmen.

• Genom färgsättning och utformning underlätta möjligheterna att orientera sig. • Ge möjlighet till social samvaro, aktivitet, trygghet, tillgänglighet, struktur och ett meningsfullt innehåll i dagen.

• En god och lugn ljudmiljö.

• Måltider tillagas och erbjuds inom demenscentrum.

• Erbjuda möjlighet till utomhusvistelse.

• Vara ett kunskapscentrum kring demenssjukdomar.

• Erbjuda demenssjuka i ordinärt boende ett specifikt anpassat stöd med korttidsboende och dagverksamhet vid avlösning och växelvård.

Projektfakta:
Byggherre: Falköpings Kommun
Entreprenadform: ABT 06, totalentreprenad
Beräknad byggtid: September 2017 t.om Augusti 2019
Arbetschef: Viktor Hresan
Platschef: Stefan Johansson
Arbetsledare: Nils Larsson
Entreprenadingenjör:  Mats Kardell