den 12 juni 2019

Nyproduktion Strandskolan

Asplunds Bygg har i dagarna erhållit beställning på projektering av Strandskolan i Karlsborg.

Projekteringen ingår i den första fasen av den nya skolan. Strandskolan kommer att bli en ny skola med plats för ca 350 elever, från förskola till årskurs 6.
Skolan kommer att ligga vid bottensjöns strand i Karlsborg och får därmed ett fantastiskt läge. Strandskolan kommer när den är färdigbyggd att ersätta en tidigare skola.

Byggkostnaden bedöms uppgå till ca 100 miljoner kr och byggstarten beräknas kunna ske till våren 2020.

Projektchef: Leif Forsell
Projekteringsledare: Per-Anders Palm
Kalkylansvarig: Svante Bjurgren