den 27 februari 2017

Nytt idrottshus i Jönköping

På uppdrag av Jönköpings kommun bygger Asplunds det nya Idrottshuset i Jönköping.

Projektet omfattar också rivning av en befintlig sporthall. Nybyggnaden av en ny A-hall på ca 13 800 m² med underliggande parkeringshus i fyra plan. Totalt ca 264 st p-platser.

Projektet beräknas vara färdigställt under hösten 2019.