den 16 oktober 2018

Om- och tillbyggnad 230 lgh

Med start under sommarhalvåret 2018 har Asplunds Bygg påbörjat ett projekt avseende om- och tillbyggnad i stadsdelen Varberga i Örebro.

Projektet omfattar om- och tillbyggnad av totalt 230 st lägenheter. Lägenheterna är fördelade på 8 st huskroppar.

Inom projektet genomförs en totalrenovering och ett brett förnyelsearbete till mer funktionella bostäder. Vi moderniserar bl.a byggnaderna med nya installationer, hissar, ny rumsbildning och ytskikt. Byggnadsarbetena beräknas färdigställas under 2021 med etappvis inflyttning fram till dess.

Beställare i projektet är Örebrobostäder.