den 13 oktober 2016

Om- och tillbyggnad Billingskolan

Asplunds har erhållit en beställning på att bygga till Billingskolan, etapp 2 av Skövde Kommun.

Arbetena på byggplatsen påbörjas i januari 2017. Entreprenadformen är Totalentreprenad.

Asplunds arbetsledande personal är:
Projektledare är Per-Anders Palm och Platschef Kenneth Wikblom.