den 29 januari 2019

Om- och tillbyggnad reningsverk

Om- och tillbyggnad reningsverk i norra Örebro Län.

Under december 2018 startade Asplunds Bygg en om- och tillbyggnad av Bångbro reningsverk. Befintlig verksamhet inom reningsverket är i full drift under pågående byggprojekt.

Vår beställare är Samhällsbyggnad Bergslagen.