den 1 mars 2018

Om- och tillbyggnad skola

Asplunds Bygg har under våren startat upp ett nytt projekt i Kopparberg.

Projektet innefattar om- och tillbyggnad av en skolbyggnad. Byggnaden innefattar gymnastikhall, matsal, kök och omklädningsrum mm.

Projektet bedrivs som en totalentreprenad och beräknas färdigställas i början av 2019.
Beställare är Ljusnarsbergs Kommun.