den 3 september 2019

Ombyggnad äldreboende till kontor

Asplunds Bygg har vunnit en upphandling angående ombyggnad i kv Ranliden i Falköpings kommun. Projektet är en totalentreprenad med samverkansformen partnering.

Ranliden är ett äldreboende som efter färdigställande av Demenscentrum succesivt kommer att tömmas och blir tillgängligt i april 2020 för en ombyggnad till 165 kontor för socialförvaltningen i kommunen.

Vårt uppdrag i första fasen omfattar projektering och kalkylarbeten inför kommande byggnation.

Projektchef: Viktor Hresan
Projekteringsledare fas 1: Per-Anders Palm
Projekteringsledare fas 2: Mats Kardell
Platschef: Pär Beldt
Kalkyl: Svante Bjurgren