den 24 april 2015

Ombyggnad av butik i Falköping

Ombyggnad av butik åt Systembolaget AB i Falköping

Ombyggnad sker i befintliga lokaler och omfattar försäljning- lager- och personalyta.

Bruttoarea butik 673 m2 inkl lager och personalytor. Butiken byggs om under pågående drift. Entreprenaden utförs etappvis, nyöppning 9 juni.