den 5 augusti 2016

Ombyggnad av kontor i Jönköping

Vi har erhållit ett nytt uppdrag av Castellum i Jönköping.

Arbetena omfattar ombyggnad till kontor i en befintlig byggnad.
Projektet beräknas vara färdigställt vintern 2016 och bedrivs som en totalentreprenad.