den 5 juni 2015

Ombyggnad av skola i Skövde

Ombyggnad av skola till LSS boende

På uppdrag av Skövde kommun skall Asplunds bygga om Våmbskolan till ett LSS boende. Entreprenaden är en generalentreprenad där det skapas 6 nya lägenheter, gemensamhetsutrymmen samt en behaglig utemiljö. Uppdraget beräknas vara färdigställt november 2015.