den 7 juni 2019

Renovering av Adolfsbergsskolan

Asplunds genomför renovering av Adolfsbergsskolan i Örebro.

Med start under våren har Asplunds Bygg påbörjat en renovering av Adolfsbergsskolan i Örebro. Arbetena omfattar totalt ca 4000 m² skollokaler som kommer att renoveras i etapper med kvarvarande verksamheter i direkt anslutning till byggområdet.

Berörda etapper blir helt evakuerade under den pågående renoveringen för att säkerställa en störningsfri miljö för barnen på skolan, samt för att uppnå ett kostnadseffektivt byggprojekt.

Renoveringen omfattar traditionella skolsalar, personalutrymmen, slöjdsalar, matsal, storkök samt en gymnastiksal. I samband med renoveringen tillskapas även nya utrymmen och funktioner i lokalerna för att bli mer effektiva och anpassade för dagens skolverksamhet.