den 25 oktober 2017

Strandnära bostäder Lindesberg

Asplunds Bygg påbörjar nybyggnation av strandnära bostäder i Lindesberg.

Det är i kv Gåsen som Asplunds Bygg har påbörjat arbetet med att uppföra två st flerbostadshus. Projektet ligger vackert strandnära intill Lindesjön. Utöver bostadshusen ingår också carportar samt en större brygga längs Lindesjön.

Byggstart sker under oktober 2017.

Beställare är Lindesbergsbostäder.
Arkitekt: Tina Wik Arkitekter