den 5 oktober 2015

Tillbyggnad av lokal i Falköping

Asplunds utför en tillbyggnad åt Eltjänst i Falköping.

Projektet omfattar tillbyggnad av en garage- och förrådsbyggnad åt kunden Eltjänst i Falköping. Tillkommande ytor omfattar personalutrymmen för verksamheten.

Arbeten påbörjas omgående och projektet beräknas färdigställt våren 2016.