Asplunds Bygg ISO-certifieras

Jönköping

2015-12-02

Asplunds har nu genomgått ett omfattande utvecklingsarbete av vårat verksamhetssystem och är nu ISO-certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Arbetet med att utveckla och anpassa Asplunds befintliga verksamhetssystem påbörjades under 2014. Nu har en första milstolpe nåtts då våra system blivit certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan. Arbetet övergår nu i en förvaltnings- och löpande förbättringsprocess. Vi är nu kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 samt miljöcertifierade enligt ISO 14001. Syftet med att certifiera oss är bl.a att ytterligare effektivisera våra arbetssätt och att säkerställa ett systematiskt förbättringsarbete. Vi vill även förmedla en tydlighet gentemot våra beställare att vi följer gällande lagar och krav och att vi ständigt bedriver ett utvecklingsarbete av verksamheten. För mer information angående vårat kvalite- och miljöarbete, kontakta gärna Susanne Nordström KMA/Entreprenadingenjör.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00