Ombyggnad Ämbetsbyggnaden och Hovrättsparken

Jönköping

2024-03-27

Vi är stolta över att ha blivit tilldelade uppdraget att genomföra renoveringen av Ämbetsbyggnaden och restaureringen av Hovrättsparken då Göta hovrätt, efter nästan fyra århundraden, väljer att lämna sina nuvarande lokaler i centrala Jönköping. Projektet inkluderar både renovering och anpassning av Ämbetsbyggnaden för nya ändamål samt restaurering och återställning av södra delen av Hovrättsparken till dess utseende från år 1876.

Renoveringsarbetena i Ämbetsbyggnaden innefattar takbyte, modernisering av tekniska system, anpassning till dagens krav på tillgänglighet och brandsäkerhet, samt omgestaltning av planlösningen för att rymma en ny hyresgäst. Den nya hyresgästen är en privat skolkoncern som planerar att bedriva gymnasieskolverksamhet i byggnaden. Ombyggnationen kommer att omfatta cirka 1250 kvadratmeter bruttoarea.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00