Nyheter

Sortera efter

Typ av nyhet:

Asplunds Bygg köper byggrätter i stort stadsdelsprojekt i Örebro

2021-08-24

Asplunds Bygg köper byggrätter i stort stadsdelsprojekt i Ormesta, Örebro Kommun.

Läs mer

Om- och tillbyggnad av vattenverk i Lindesbergs kommun

2021-08-12

Asplunds kommer under hösten påbörja en om- och tillbyggnad av ett vattenverk i Lindesbergs kommun.

Läs mer

Asplunds bygger äldreboende i Skara

2021-06-17

Asplunds har tecknat kontrakt med Skara Kommun avseende nybyggnad av äldreboende och LSS-boende. Teglagården i Skara.

Projektet är det största i Asplunds historia.

Läs mer

Örebrokontoret flyttar till nya lokaler

2021-05-31

Asplunds lokalkontor i Örebro flyttar till nya lokaler på Pappersbruksallén 1 i Örebro.

Läs mer

Nybyggnad av två punkthus i Västerås

2021-05-21

Asplunds har tecknat avtal med Bostads AB Mimer om att uppföra flerbostadshus med 90 hyreslägenheter i kv Hulte i centrala Västerås.

Läs mer

Nybyggnad av lägenheter i Bankeryd

2021-04-09

Asplunds har tecknat avtal med P&E Fastighetspartner avseende nyproduktion av 30 hyreslägenheter i Bankeryd.

Läs mer

Nyproduktion av lägenheter i centrala Örebro

2021-03-23

Asplunds Bygg kommer under april att byggstarta en nyproduktion i centrala Örebro. Det blir 31 lägenheter med garage.

Läs mer

Ledningsförändringar i Jönköping

2021-01-18

Asplunds Bygg genomför ledningsförändringar i Jönköping.

Läs mer

Tillbyggnad av sporthall och storkök

2020-11-25

Tillbyggnad av sporthall och storkök i Norrahammar.

Läs mer

Ny styrelseordförande i Asplundsgruppen.

2020-10-19

Ny styrelseordförande tillträder i Asplundsgruppen.

Läs mer

Om- och tillbyggnad i Varberga, Örebro

2020-10-19

Asplunds har tilldelats en ny entreprenad i Örebro. Projektet omfattar 207 lägenheter.

Läs mer

Årets bygge - Guldmedalj till Asplundsprojekt

2020-09-04

Asplunds nyproduktion Ekedal har utsetts till "Årets bästa nyproduktion" av Sveriges Allmännytta.

Läs mer

Ombyggnad Hällefors kommunhus, Hällefors

2020-06-12

Asplunds Bygg har tilldelats ett nytt ombyggnadsprojekt som innebär en om- och tillbyggnad av Hällefors tidigare kommunhus.

Läs mer

Ombyggnad av Stureskolan, Örebro

2020-05-28

Asplunds Bygg har tecknat ett nytt avtal i avseende renovering av Stureskolan i Örebro.

Läs mer

Nybyggnad kv Högne, Västerås

2020-04-24

Asplunds Bygg har tecknat ett nytt avtal i Västerås om att uppföra en ny byggnad åt det kommunala fastighetsbolaget Mimer.

Läs mer

Om- och tillbyggnad vårdboende, Hällefors

2020-03-23

Asplunds Bygg har fått förtroendet som totalentreprenör att renovera samt bygga nytt åt Länsgården Fastigheter i Hällefors.

Läs mer

Nybyggnation i kv Samset

2020-02-18

Asplunds Bygg har tecknat avtal om att bygga totalt 19 villor och kedjehus på generalentreprenad åt HSB Göta.

Läs mer

Nya bostäder i Bettorp, Örebro

2020-01-09

Asplunds Bygg påbörjar under våren en nybyggnation av bostäder i stadsdelen Bettorp i Örebro.

Läs mer

Om- och tillbyggnad 124 lgh

2019-11-04

Asplunds Bygg har tecknat avtal tillsammans med Kumla Bostäder om att förnya miljön inom kv Orgeltramparen i Kumla.

Läs mer

Nybyggnad skola i Huskvarna

2019-10-04

Asplunds Bygg har tecknat avtal om att bygga en ny skola i Huskvarna. Beställare är Jönköpings kommun

Läs mer

Nybyggnad förskola i Huskvarna

2019-10-04

Asplunds Bygg uppför en ny förskola i Huskvarna.

Läs mer

Ombyggnad äldreboende till kontor

2019-09-03

Asplunds Bygg har vunnit en upphandling angående ombyggnad i kv Ranliden i Falköpings kommun. Projektet är en totalentreprenad med samverkansformen partnering.

Läs mer

Nybyggnad Strandskolan

2019-07-04

Beställning avseende nybyggnad av Strandskolan i Karlsborg.

Läs mer

Renovering av Adolfsbergsskolan

2019-10-04

Asplunds genomför renovering av Adolfsbergsskolan i Örebro.

Läs mer

Om och tillbyggnad reningsverk

2019-01-23

Asplunds genomför om- och tillbyggnad reningsverk i norra Örebro Län.

Läs mer

Nytt LSS-boende i Jönköping

2019-01-25

Asplunds uppför ett nytt LSS-boende i Jönköping.

Läs mer

Ny gymnasieskola i Örebro

2018-11-10

Asplunds bygger nytt och renoverar i kv Lagerhuset i centrala Örebro. En ny gymnasieskola växer fram.

Läs mer

Om- och tillbyggnad i Varberga

2018-10-16

Med start under sommarhalvåret 2018 har Asplunds Bygg påbörjat ett projekt avseende om- och tillbyggnad i stadsdelen Varberga i Örebro.

Läs mer

Ny VD i Örebro

2018-06-07

Asplunds Bygg genomför ledningsförändringar i Örebro. Ny VD

Läs mer

Om- och tillbyggnad Ljusnarshallen

2018-03-08

Asplunds Bygg har under våren startat upp ett nytt projekt i Kopparberg.

Läs mer

Strandnära bostäder Lindesberg

2017-07-03

Strandnära bostäder Lindesberg

Läs mer

Nybyggnad kv Linnéan, Skövde

2017-07-18

Asplunds byggstartar nyproduktion av 50 lägenheter i Skövde.

Läs mer

Nybyggnad Demensboende, Falköping

2017-07-21

Asplunds byggstartar ett demensboende i Falköping med fyra avdelningar och totalt 80 boenderum. Projektet består av tre huskroppar.

Läs mer

Nybyggnad tågserviceverkstad, Hallsberg

2017-03-08

Asplunds har tecknat avtal om att uppföra en tågservicedepå i Hallsberg.

Läs mer

Ombyggnad Malmgården i Habo

2017-04-12

Asplunds startar ombyggnad av f.d skola till 22 nya hyreslägenheter i Habo.

Läs mer

Nybyggnad Mekanikern, Örebro

2017-04-12

Asplunds har påbörjat ett nytt projekt i centrala Örebro. Projektet omfattar ombyggnad och nybyggnad av bostäder och lokaler.

Läs mer
Se äldre inlägg

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1

702 15 Örebro

019-17 40 00