Ombyggnad av lägenheter i Norrby

Örebro

2022-04-26

Asplunds startar under våren upp ett nytt projekt i Örebro. Det är ett ombyggnadsprojekt i kv Rakan och Kv Gradskivan i Norrby, Örebro.

Projektet omfattar ROT-renovering av totalt 96 lägenheter samt lokaler i bottenvåning. I projektet ingår bl.a bl.a stamrenovering, takbyten, energiåtgärder, fönster och dörrar, tekniska installationer samt sedvanliga underhållsåtgärder.

Beställare är Örebrobostäder.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00