Vad visste Sven Olof Asplunds om framtiden redan 1931? Mycket!

Han vågade satsa trots dåliga odds. Han såg utmaningen

- Ingenting är omöjligt.

Asplund gjorde som han alltid gjort, tänkte framåt, precis som företaget som bär hans namn.


Inte heller idag räds vi för utmaningar utan strävar hela tiden efter att utveckla företaget och dess medarbetare.

Vi blickar framåt, men med en blick i backspegeln för att se den fantastiska resa vi gjort och fortfarande gör. Ingen byggnation har varit oss främmande och var framtida projekt leder ser vi ingen begränsning på.

Hur allt började med Konsum i Krylbo och fortsatte via hängbroar, villor, brandstationer, sportanläggningar, bostäder, lokaler… ja, de mesta. 

 Vi vågade att både bygga och förvalta. Det har stärkt oss i vår förädling av kärnverksamheten. Därför delades företaget år 2001 i ett förvaltande och ett byggande bolag. Med olika ägarstruktur, men vid den tiden vissa gemensamma nämnare. 

Vi inom Asplunds delar nog mycket med S O, vi blickar framåt mot nya utmaningar och mål, beslutsamma att alltid göra vårt bästa. 

Vi har funnits i närmare 90 år - ett faktum men ingen ålder…

Sven Olof Asplunds
-byggaren som blev professor

Nog var det ett vågspel att starta eget ett år som 1931. Hela världen led av en ekonomisk depression och konkurserna haglade bland små och stora företag. Men Sven Olof Asplund visste vad han ville och vad han gjorde. Civilingenjören från Norrland hade fått sin inspiration i USA. Han kom dit som 23-åring och jobbade sedan i några år på ”American Bridge Company” som var ledande i brobyggarbranschen.

När tiderna blev sämre i USA återvända Asplund tillbaka till Sverige. Han slog sig ned i Örebro och började tänka på framtiden. Eget skulle det vara, inte jobba åt andra längre. Det var trögt i portgången för den nya firman. 

Flera jobb gick näsan förbi innan Konsum i Krylbo dök upp. Asplund räknade, och räknade igen. Till slut fick han till ett anbud som låg lägst och Konsum slog till. De fick ett funkishus som säkert fick kritik på sin tid. Senare fick det erkännande som ett vackert exempel på tidig svensk funkis.

Därefter fick han kontrakt på sina första broar på svensk mark. En specialitet blev tillfälliga hängbroar. De behövdes till de många kraftverksbyggena i Norrland. Samtidigt började Asplunds bygga bostäder och industrilokaler. 

Ofta kom ritningarna från den egna konstruktionsavdelningen, som utvecklats under S O:s ledning. Den mycket framgångsrika verksamheten byggdes upp av både externa och interna uppdrag. S O Asplund insåg också på ett tidigt stadium möjligheterna med prefabricerade betongelement och Asplunds drev under många år en fabrik i Mosås utanför Örebro.

Sven Olof Asplund delade gärna med sig av sina kunskaper. De spreds genom flitigt artikelskrivande i olika tekniska tidskrifter. Han fann också tid att skriva en doktorsavhandling. Avhandlingen lades fram 1943 och den handlade naturligtvis om broar och då framförallt om hängbroar. Teknologie doktor Asplund blev inom kort ett aktat namn inom den akademiska världen. Det var knappast någon överraskning att han 1949 blev utnämnd till professor i brobyggnad vid Chalmers i Göteborg.

Professor Asplund blev en känd profil på Chalmers, inte minst för sina originella läroböcker. De var ofta skrivna på vers med eleganta illustrationer. Efter några år inom brobyggnad bytte Asplund professorsstol, till favoritämnet byggnadsstatik. 
Där blev han en pionjär för datoriserade beräkningar, på den tiden när en kapabel dator krävde ett helt rum för att få plats.

Men Asplund blev helt fascinerad av den nya teknikens möjligheter.
När Chalmers dröjde med att köpa in en dator i frontlinjen köpte han den själv istället.
Några av de tidigare eleverna fick jobb som programmerare. Detta hände under en tidsepok när de allra flesta svenskar aldrig hört talas om datorer, än mindre hade sett någon.

I början av 1960-talet tog Sven Olof Asplund chansen att ge Göteborg en ny profil.
Staden behövde en ny bro över Göta älv, och vem var bättre lämpad att konstruera den?
Det blev en hängbro av amerikansk typ, ett landmärke som vi idag känner som Älvsborgsbron.

Konstruktion och utförande skedde genom Asplunds som han fortfarande ägde, åtminstone under större delen av jobbet. Men när bron invigdes 1966 hade Asplund sålt Asplunds. 

Han valde en intern lösning för att ge firman bra förutsättningar inför framtiden. 
Asplunds togs över av sju anställda, vilket garanterade engagemang och minskade risken för att firman skulle köpas upp av något av de stora byggföretagen. 
En av köparna var Stig Abramsson, som fungerat som VD sedan 1952, så kontinuiteten var inget problem.

Med företaget sålt och pensionen från Chalmers hägrande såg Sven Olof Asplund nya möjligheter. Inte golfbanan eller sommarvillan som många andra i hans situation. 
Nej, nu fanns det tid att på allvar tränga in i datorvärldens mysterier, ett val få pensionärer skulle ha gjort.
 
Men Asplund gjorde som han alltid gjort, tänkte framåt. Precis som företaget som bär hans namn.

Några viktiga årtal ur Asplunds historia

 • S O Asplund startade företaget 1931 och skriver sitt första byggkontrakt.
 • Stig Abramsson tillträder 1952 posten som VD i bolaget.
 • 1965 förvärvade ledningsgruppen i Asplunds företaget från grundaren S O Asplund.
 • Bolaget köpte 1969 ”Hagenfeldt-huset”, Ölstånkan 11, och startade egen fastighetsförvaltning.
 • År 1972 etablerade sig Asplunds i Krylbo med kontor och förrådsverksamhet.
 • Asplunds förvärvade 1974 företagsgruppen Dahls Bygg AB i Falköping, med Bo Adamsson som VD – senare namnändrat till Asplunds Bygg AB Falköping – och med kontorsetablering i Falköping, Skövde och Jönköping.
 • År 1981 tillträdde Roland Karlsson som ny VD efter Stig Abramsson som gick i pension. Bolaget avyttrade samma år konstruktionsavdelningen.
 • Odensnickerier AB, med Kurt-Allan Johansson som VD – senare namnändrat till Odenfönster AB – förvärvades 1983.
 • Tord Wreeby blir 1996 VD i bolaget. Han ersätter Roland Karlsson som går i pension.
 • År 2001 säljs Asplunds byggrörelse (Örebro, Falköping, Skövde och Jönköping) till en ny ägargrupp med Håkan Gabrielsson som VD. Det ursprungliga bolaget blir ett renodlat fastighetsbolag under namnet Asplunds Fastigheter AB.
 • År 2001 tillträder Viktor Hresan som VD i Falköping.
 • Roland Runheim tillträder som ny VD i fastighetsbolaget 2003 samtidigt som Tord Wreeby blir arbetande styrelseordförande i bolaget.
 • Asplunds Fastigheter AB avyttrar fastighetsrörelsen i Falköping, Skövde och Jönköping 2004 och Odenfönster AB 2006.
 • År 2006 tillträder Peter Andersson som VD i Örebro. Håkan Gabrielsson lämnar byggbolaget och blir arbetande styrelseordförande i fastighetsbolaget.
 • Gunnar Johansson tillträder som ny VD i Örebro år 2007 och fortsätter att utveckla företaget och dess medarbetare. En koncentrering mot större entreprenader genomförs.
 • År 2016 sker en ledningsförändring i Mellansverige. Leif Forsell tillträder som VD. Tidigare VD Viktor Hresan övergår till arbete inom projektorganisationen.
 • År 2018 tar Mats Eriksson vid som VD i Örebro efter att Gunnar Johansson gått i pension.
 • År 2020 etableras ett nytt lokalkontor i Västerås.
 • År 2021 firar företaget 90-årsjubiluem. En bok trycks för att skildra vår verksamhet. Boken kan laddas hem på länken här: Ladda hem "Boken om Asplunds Bygg"

Ett hus betyder så mycket

Det kan vara en konsumbutik, det kan vara ett förstaklasshotell, det kan vara ett kontorshus eller en villa. En sak har de alla gemensamt:
 
De måste stå stadigt, på en grund som inte sviktar. Det är likadant med företag. Grunden måste vara väl lagd, för att man ska våga bygga vidare.

Asplunds Bygg vilar på en stadig grund som lades för närmare 90 år sedan och som fungerat väl sedan dess. För underhållet står ”Asplunds gubbar”, som många i branschen avundas oss. Allt det här och vår historia gör att vi vågar bygga vidare.

Vi är stolta över alla genomförda byggprojekt genom åren. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi gärna mer om oss, våra projekt samt vad vi kan erbjuda er idag.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00