Vårt samhällsuppdrag

Asplunds Bygg har ett stort engagemang för samhällsfrågor och den omvärld vi verkar i. Vi deltar aktivt i olika aktiviteter som utvecklar, förbättrar och förnyar både vår verksamhet samt samhället i stort.

 

Branschnätverk
Asplunds deltar aktivt i olika branschnätverk, föreningar och samarbetsorganisationer. I nätverken återfinns övriga aktörer inom byggbranschen, politiker samt övrigt näringsliv. I dessa forum bidrar vi aktivt med vår kunskap och vårt engagemang för att förbättra och stärka vår bransch och samhället vi verkar i.

Sponsring av föreningar och sport
Vi sponsrar och stöttar lokala föreningar, elitverksamheter och ideella verksamheter för att bidra till ett attraktivt föreningsliv på de orter vi verkar. Asplunds stöttar verksamheter för barn- och ungdomar men även seniora och elitsatsande verksamheter. För Asplunds och dess medarbetare är det viktigt att de regioner och orter vi verkar i har ett aktivt och attraktivt näringsliv och föreningsliv där medborgarna trivs och vill växa.

Morgondagens entreprenörer
Asplunds medverkar och stöttar olika insatser i gymnasie- och universitetsmiljön.

Vi deltar på seminarium, studentträffar samt handleder praktik och examensarbeten. Vi informerar om vår verksamhet samt bidrar med kunskap och vårt engagemang. Syftet är att locka och entusiasmera nya framtida medarbetare i byggbranschen att söka sig till såväl Asplunds Bygg samt till övriga aktörer i byggbranschen.

Sociala upphandlingar
I många av våra projekt bedrivs byggverksamheten med inslag av s.k social upphandling. Det innebär att vi i våra byggprojekt på olika sätt involverar personer som idag av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden.

Vi och våra samarbetspartners har tillsammans ett nära samarbete och dialog med Arbetsförmedlingen och övriga arbetsmarknadsorganisationer. Utifrån individens enskilda behov samt byggprojektets krav kan dessa personer få en meningsfull sysselsättning och utbildning.

Beroende på personens kvalifikationer och förutsättningar sker detta med olika typer av handledning och stöttning under projektets gång. I förlängningen är syftet att de deltagande skall få värdefulla meriter och kunskaper som förhoppningsvis leder till en permanent sysselsättning i branschen.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00