Asplunds bygger om- och till vid Lindesbergs lasarett.

Lindesberg

2022-01-03

Asplunds har fått förtroendet att genomföra en om- och tillbyggnad vid Lindesbergs lasarett. Projektet omfattar en huskropp där en ny reservkraftsanläggning kommer att installeras. Det övergripande syftet med projektet är att förbättra och säkerställa en fortsatt god kraftsituation för sjukhusets verksamheter.

Beställare är Coromatic och Region Örebro Län. Byggstart sker under våren.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00