Om- och tillbyggnad av vattenverk i Lindesbergs kommun

Lindesberg

2021-08-12

Asplunds har tecknat kontrakt med beställaren Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen avseende en om- och tillbyggnad av ett vattenverk i kommunen.

Projektet kommer att påbörjas under augusti/september.
Syftet är att modernisera anläggningen och förbättring av kapacitet och driftsäkerhet.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00