Fasad- och takrenovering i Borlänge

Borlänge

2022-11-15

I Borlänge är vi nu igång med renovering på Borlänge sjukhus - Hus 5.
Entreprenaden omfattar bl.a. rivning samt byte av fasad, omläggning av takbeläggning.

Ordinarie verksamhet i hus 5 kommer att bedrivas under byggtiden, vilket leder till stor varsamhet och stort hänsynstagande under hela entreprenadtiden.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00