Nybyggnad av äldreboende, Tibro

Tibro

2017-03-08

Asplunds Bygg uppför ett nytt äldreboende i Tibro. Projektet omfattar ett nytt äldreboende i Tibro i kvarteret Örnen. Beställare är det allmännyttiga fastighetsbolaget Tibrobyggen. Entreprenadformen är totalentreprenad, med en beräknad färdigställandetid vid årsskiftet 2017/2018.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00